Hoppa till sidans innehåll

Välkomna på årsmöte

11 MAR 2021 08:38
Varmt välkommen på årsmöte för Vattenfalls IF Trollhättan!

När: 11 mars kl.16:00
Plats: Videomöte via TEAMs
  • Skapad: 11 MAR 2021 08:38

Förslag till dagordning vid VIF-T årsmöte 2021

Introduktion: Förtydligande av regler för videomöte, ex.vis röstning använda chat-funktion mm.
1. Mötets öppnande och behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
5. Sektionsledningarnas och styrelsens berättelse för det gångna året
6. Revisorernas berättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
7. Bestämmande av årsavgift för 2021
8. Val av ledamöter och föreningsstyrelse
9. Val av två revisorer och dito suppleanter för tiden fram till nästa årsmöte
10. Val av valberedning bestående av två ledamöter, varav en sammankallande
11. Behandla motioner
12. Övriga frågor

Skribent: Sven Forsell
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Vattenfalls IF Trollhättan - Korpen
Anna Johansson, Österlånggatan 60
46188 Trollhättan

Besöksadress:
Österlånggatan 60
46188 Trollhättan

Kontakt:
Tel: 052194518
E-post: vif.trollhattan@vatt...

Se all info