Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 28/3

25 MAR 2014 10:16
Hej och välkomna till årsmöte 2014.
Vi träffas fredagen den 28 mars kl.16:00 i konferenslokal Hojum/Olidan i Trollhättan(Gripen).
  • Skapad: 25 MAR 2014 10:16

Förslag till dagordning vid VIF-T årsmöte mars 2014

1. Mötets öppnande och behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
5. Sektionsledningarnas och styrelsens berättelse för det gångna året
6. Revisorernas berättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
7. Bestämmande av årsavgift för 2014
8. Val av ledamöter och föreningsstyrelse
9. Val av två revisorer och dito suppleanter för tiden fram till nästa årsmöte
10. Val av valberedning bestående av två ledamöter, varav en sammankallande
11. Behandla motioner
 a. Förslag till förändrad årsavgift från 2015
12. Övriga frågor

 

pil_bla_fram Årsmöteshandlingar

 

Skribent: Sven Forsell
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Vattenfalls IF Trollhättan - Korpen
Anna Johansson, Österlånggatan 60
46188 Trollhättan

Besöksadress:
Österlånggatan 60
46188 Trollhättan

Kontakt:
Tel: 052194518
E-post: vif.trollhattan@vatt...

Se all info